Budowa szklarni

Zadaniem szklarni jest zapewnienie warunków koniecznych do prowadzenia całorocznej produkcji roślinnej. Czynniki wzrostu roślin, do których należy światło, temperatura, wilgotność i skład powietrza, muszą być dobrane w sposób optymalny, zapewniający równocześnie najniższy koszt inwestycji i eksploatacji. Ze względu na to, że światło dzienne, będące widzialną częścią promieniowania ogólnego, stanowi niezbędny czynnik wzrostu, konstrukcja pokrycia zewnętrznego szklarni musi być taka, aby zapewnić doprowadzenie możliwie dużej ilości światła, zwłaszcza zimą, kiedy promieniowanie słoneczne jest najsłabsze. Ponadto szklarnie muszą być ogrzewane w okresach, gdy temperatura jest zbyt niska. Biorąc pod uwag? wysokie koszty energii cieplnej, powinno się zwrócić uwagę na to, aby straty ciepła uchodzącego przez przegrody zewnętrzne byty jak najmniejsze. W miesiącach o niskich temperaturach dąży się do maksymalnego wykorzystania promieni świetlnych przy minimalnym wydatkowaniu energii cieplnej. W lecie natomiast zachodzi konieczność odprowadzenia nadmiaru energii cieplnej pochodzenia słonecznego. Stwarza to określone wymagania odnośnie warunków klimatycznych, które powinny być przybliżone do najkorzystniejszych dla roślin.
czyszczenie rur kanalizacyjnych olej silnikowy